التزام احداث هلی پد(HELIPAD)
ضوابط و آیین نامه های تامین کننده ایمنی در ساختمان های مرتفع جهت امداد رسانی در وقوع آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه احداث سکوی فرود بالگرد امداد را ملزم نموده است. ساختمان هایی که ارتفاع آن بیش از 50 متر است، دور از دسترس ماشین آلات و تجهیزات اطفاء حریق پایگاه های آتش نشانی است. در مواقع آتش سوزی و حوادثی که افراد راهی برای فرار به طبقات پایین تر ندارند، ناچارند به طبقات بالا و بام پناه آورند و تنها راه امداد و نجات افراد، امداد هوایی است و این نیازمند وجود سکوی فرود بالگرد بر فراز بام ساختمان است.
مشخصات فنی هلی پد(HELIPAD)
احداث HELIPAD بدون در نظر گرفتن مشخصات فنی سازه، تاسیسات و المانهاو ضوابط خاص آن طبق آیین نامه ها و استانداردهای مصوب در سازمان های هواپیمایی و آتش نشانی، به ایجاد مشکلات اساسی و نواقص فنی منجر و سکو را غیر قابل بهره برداری خواهد نمود. این ضوابط بر مشخصات فنی و فیزیکی سکو، ظرفیت باربری بالگرد امداد، تجهیزات اطفاء حریق، برق گیرها، دسترسی ها، محل ورود و خروج از عرشه، مهار بندهای بالگرد، جانپناه، نورپردازی و علائم راهنما و نشانه گذاری در روز و شب، باد نما، موقعیت مکانی ساختمان، رعایت حریم سکو با موانع، عوارض و ساختمان های مجاور، نقشه کریدورهای پرواز، ملاحظه جوانب امنیتی، اهمیت کاربری تعریف شده و بالقوه سکو و موارد دیگر تکیه دارد. همه شاخصه های ذکر شده، طبق چک لیست های فنی، توسط نماینده کارشناس هواپیمایی کشوری کنترل وکلیه نقشه ها و مستندات لازم مورد بررسی و در صورت نداشتن نقص و اشکال در اجرا و رعایت ضوابط تایید می شود.
اخذ شناسنامه فنی هلی پد(HELIPAD)
طبق ضوابط فنی و آیین نامه های اجرا شده در مورد پد های اجرا شده در دنیا، رعایت اصول و مشخصات فنی و هواپیمایی الزامی است. اما این مهم برای بهره برداری از آن کافی نیست. علاوه بر آن لازم است از مرجع کارشناسی سازمانهای مربوطه تاییده اجرای همه استانداردهای مربوطه و مجوز بهره برداری اخذ گردد. سازمان هواپیمایی کشوری پس از بررسی و تایید مستندات و انجام فرود و برخاست آزمایشی پد را در فهرست سکوهای مورد تایید و شناخته شده در کشور قرار می دهد. به این ترتیب در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که نیازمند انجام عملیات امداد و نجات هوایی بر فراز ساختمان باشد؛ HELIPAD شناخته شده و قابل بهره برداری است. علاوه بر آن با شناسنامه دار شدن HELIPAD ، در مدیریت بحران وقوع حوادث غیر مترقبه، وجود ساختمانهای مرتفع در هر منطقه بعنوان سکوی امداد قابل ملاحظه هستند.