طراحی و اجرای هلی پد (پد بالگرد)
شرکت باتیس با اتکا به دانش فنی مهندسی و تجربه در حوزه احداث پدهای بالگرد (HELIPAD) توانسته است گام های بلندی در مشاوره، طراحی و اجرای پد بالگرد ساختمان های مرتفع بردارد.
با توجه به التزام احداث پد بالگرد طبق ضوابط و آئین نامه های تامین کننده ایمنی در ساختمان های مرتفع نیاز به طراحی و اجرای اصولی این سازه در اینگونه ساختمان ها امری ضروری محسوب میشود که متعاقبا ضرورت تخصص در طراحی و اجرای هلی پد نیز احساس میشود. ( مشاهده گالری پروژه ها )
درباره احداث پد بالگرد بیشتر بدانید...
طراحی و اجرای نمای اسپایدر
امروزه با استفاده از قطعات و اتصالات شیشه و تنوع در تولیدات شیشه میتوان از آن به عنوان یک متریال قابل انعطاف در طراحی، لرزه پذیری در برابر زلزله، قابل پوشش با آمیزه های متنوع رنگی، عایق در برابر صوت و حرارت، پلاریزه اشعه های مضر خورشید، به پوسته ها و احجام شیشه ای در ساختمان های مدرن دست یافت.
شرکت باتیس با دانش مهندسی و پرسنل با تجربه، با توجه به شرایط فیزیکی هر پروژه، توانسته است پروژه های متعدد و خاص را مشاوره، طراحی و اجرا نمایید. ( مشاهده پروژه های نمای شیشه )
طراحی و اجرای سازه های فضایی (Space Frame)
سازه های فضایی شکلهای هندسی منظمی هستند که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این اجزا شبکه ای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی ایجاد می کنند .این اجزا از المانهای طولی ( با مقطع های مربعی ، دایره ای ، مثلثی و … ) و اتصالهایی که هر روز بر انواع آنها افزوده می شود تشکیل می شود
شرکت باتیس با طراحی و اجرای انواع سازه های فضایی سبک مشبک (Lattice Space Structures)، سازه های فضایی پیوسته (Continuous Space Structures) و سازه های فضایی دو وجهی (Biform Space Structures) و به کار بردن این تکنولوژی در انواع پروژه های هلی پد و نما پا به این عرصه نهاده است.
درباه سازه های فضایی بیشتر بدانید...